การขนส่งหมายถึงการกระจายทางกายภาพ

  • Posted on: 11 August 2016
  • By: null15rr

การขนส่งหมายถึงการกระจายทางกายภาพของสินค้าสำเร็จรูป จากสถานที่ผลิตการบริโภคขั้นสุดท้ายยังรวมถึงการขนส่งวัตถุดิบการผลิตโลจิสติกส์เป้าหมายในการลดต้นทุนเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และซอฟต์แวร์ที่กำหนดเอง การโอนวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปสามารถทำได้ผ่านถนนรถไฟสายการบินเส้นทางทะเลคลองและความจุสูงท่อ การเลือกสื่อเฉพาะขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์และของชีวิตชั้นสินค้าที่เน่าเสียง่ายเช่นดอกไม้ผลไม้และผักต้องการกลางเร็วกว่าการขนส่งเช่นทางอากาศและทางเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเช่นน้ำมันดิบโลหะ

คุณภาพชีวิตของผู้คนเพิ่มขึ้นและเพื่อให้เป็นอัตราสิ้นเปลือง

  • Posted on: 11 August 2016
  • By: null15rr

คุณภาพชีวิตของผู้คนเพิ่มขึ้นและเพื่อให้เป็นอัตราสิ้นเปลือง อุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็วและธุรกิจเจริญรุ่งเรือง เวลาสูงสุดของการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าต้องการขนส่งที่ดีมีเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้น ถ้าคุณมีความรู้ที่ดีของการขนส่งแล้วคุณสามารถเริ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ของคุณเองมีการเติบโตภาคอุตสาหกรรมนี้เฉพาะที่ก้าวเร็วที่สุดตัวเลขที่เพิ่มเติมของอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาสำหรับระบบขนส่งที่ดีธุรกิจขนส่งสามารถอวดดีเกินไป

การขนส่งทำให้ส่วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ของธุรกิจ

  • Posted on: 11 August 2016
  • By: null15rr

การขนส่งทำให้ส่วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ของธุรกิจ มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่ราบรื่นของธุรกิจของคุณ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าหรือจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการขนส่งแบบฟอร์มกระดูกสันหลังของธุรกิจของพวกเขา เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าถึงปลายทางทันเวลาส่วนใหญ่ของบริษัทต้องการมีระบบขนส่งของตนเอง แต่ในระยะยาวพบว่าระบบการขนส่งมีค่าใช้จ่ายพวกเขาและการจัดการของระบบกลายเป็น งานยากดังนั้นจึงดีกว่าที่จะมอบงานนี้ให้บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ซึ่งมีประสบการณ์ที่ดีในการจัดการงานต่างๆ เหล่านี้